spotgen

מלגות בשת"פ המועצה:

במסגרת שעות ההתנדבות עוסקים הסטודנטים בפיתוח, קידום והובלת עשייה משמעותית ומספקת במגוון תחומים חברתיים בישובים ובמועצה, תוך חיזוק תחושת השייכות וחיבור לקהילה.

מלגת המועצה האזורית בקעת הירדן בשיתוף מפעל הפיס ואוניברסיטת אריאלמלגה בהיקף של 10,000 שקל שניתנת עבור 140 שעות התנדבות ללומדים לתואר ראשון/ שני / הנדסאים וללומדים לתעודת הוראה באוניברסיטת אריאל.

הפעילות היא במחלקות המועצה או בישובים, בהתאם לצרכים המוגדרים ע"י המועצה. ההרשמה למלגה בד"כ בין חודש אוגוסט לספטמבר (טרום תחילת שנת הלימודים).

במסגרת שעות הפעילות הסטודנטים משתתפים בתכנית למעורבות חברתית ומנהיגות – "פיס אקטיבי ברשות".

 

מלגת המועצה האזורית בקעת הירדן: מלגה בהיקף של 3,500 ₪ עבור 40 שעות פעילות, או 1,000 ₪ עבור 13 שעות פעילות ללומדים לתואר ראשון/ שני / הנדסאים וללומדים לתעודת הוראה בכל מוסדות הלימוד המוכרים ע"י המל"ג.

 

מלגות לחיילים משוחררים על פי חוק - כולל שירות לאומי (עד 5 שנים מהשחרור)

שובר לימודי פסיכומטרי

מלגת ממדים ללימודים 

מלגות עידוד השכלה פריפריה

מלגת קרן גרוס

מלגת אימפק"ט

מלגות טכנאים מוסמכים והנדסאים 

מלגות נוספות ניתן למצוא באתר של האגף והקרן לחיילים משוחררים:

 

מלגות כלליות

מלגת פר"ח

מלגת משרד החינוך

מלגות של התאחדות הסטודנטים

מלגת קרן הרב מנחם - מלגה עבור תושבי המושבים הניתנת על ידי תנועת המושבים

 

לאיתור מגוון מלגות נוספות תוכלו להיעזר באתר לימודים בישראל: https://www.universities-colleges.org.il/P32473/  או באתר מלגה-פה: https://milgapo.co.il/

בהם מרוכזות עשרות מלגות ייעודיות ללימודים גבוהים אליהן ניתן להגיש בקשה ישירות דרך האתרים.

 

spotgen