spotgen

 

הצהרת נגישות ופרסום הסדרי נגישות פיזיים בעמותת מרכז קהילתי בקעת הירדן

 

פרטי התקשרות

כתובת הארגון:         מ.א. ערבות הירדן             

שם המשרד:       מתנס בקעת הירדן                                

שם איש קשר במשרד:     דליה                  

טלפון להתקשרות:   029941410      

שם רכז הנגישות:     דליה גלעד             

טלפון:       029941410   

מייל:        jv@matnasim.org.il 

תיאומי נגישות לפני ביקור:  דליה גלעד           

מייל לתיאום חניה נגישה:       jv@matnasim.org.il 

טלפון לתיאום חניה נגישה:     02-9941410         

מייל לתיאום ליווי       jv@matnasim.org.il     

טלפון לתיאום ליווי:      02-9941410  

אנשים עם מוגבלות בשמיעה יכולים לצור איתי קשר ב:     מייל, סמס              

מייל     jv@matnasim.org.il       

 

חניות נכים

מספר חניות הנכים:  5          

דרך הגישה למבנה  נגישה שטוחה          

מה המרחק מהחניה אל הכניסה :  20 מטר                 

ישנן מדרגות בדרך  לא      

כמה מדרגות: אין     

קיים מאחז יד לצדי המדרגות  לא רלוונטי               

קיימים סימני אזהרה במדרגות   לא רלוונטי              

קיימת רמפה בדרך  לא רלוונטי             

קיימים מאחזי צד לרמפה  לא רלוונטי                   

 

דלת הכניסה

רוחב דלת הכניסה לבניין     2.4             

ישנן מדבקות אזהרה על הדלת  כן                 

לאיזה כיוון הדלת נפתחת?    חוץ         

 

לובי הבניין

קיים דלפק מודיעין מאוייש?      כן          

הדלפק מצויד במערכת עזר לשמיעה שולחנית?  כן                     

 

המשרדים

רוחב דלת הכניסה למשרדים             2.4          

יש שלט ברור )שם ותפקידליד דלת המשרד        כן              

יש שולחן נגיש )עם מקום פנוי לרגליים ובגובה נגיש           כן           

ישנה מערכת עזר לשמיעה שולחנית     כן      

ניתן להכנס עם כלב נחייה או שירות     כן         

יש חדר פגישות חלופי במידה ואין משרד נגיש      כן       

חדר הישיבות נגיש     כן  

 

השירותים

יש שירותי נכים קרוב למשרד   כן              

המרחק מהמשרד לשירותים    20            

יש שילוט והכוונה לשירותי הנכים   כן               

 

מידע נגיש קיים באתר האינטרנט   כן                 

 

img
spotgen