spotgen

תושבים, הורים וילדים יקרים,

כמידי שנה אנו מציעים לכם מגוון פעילויות לשעות הפנאי.
בשנתיים האחרונות וביחד עם הקורונה אנו נדרשנו ליצירתיות ללא הפסקה, המתנ"ס הגיע עד לבתי התושבים
וממש במרחק נגיעה.
בנוסף ניתן לראות שחל גידול משמעותי במספר המשתתפים בפעילויות במתנ"ס, אנו רואים בזאת תמיכה ואמון בדרך.
אנו מלאי תקווה כי תמשיכו להפגין את אמונכם בנו, בצוות המסור והיצירתי העומד לרשותכם.
כל העשייה ההשקעה והנתינה של צוות המתנ"ס וההנהלה הם כדי לשרת אתכם התושבים, להקשיב לכם
ולהיות נדבך חשוב בהחלטות להמשך, התושבים והילדים הם שותפים ליצירתיות הבלתי נגמרת של צוות
המתנ"ס.
להזכירכם, כל רעיון הוא אפשרות לדרך חדשה.
בהזדמנות זו אבקש להודות לעושים במלאכה: תודה רבה להנהלת המתנ"ס, המתנדבים לאורך כל הדרך....
תודה רבה לצוות המועצה האזורית ולעומד בראשה מר דויד אלחייני, עבור התמיכה הבלתי מסויגת לאורך השנים...
תודה רבה לחברה למתנ"סים. תודה רבה לצוות המתנ"ס והמנהלת חוי... תודה רבה לכם, תושבים, הורים ויל־
דים.
ולכולנו נאחל שנה טובה, שנת פעילות פורייה, שנת יצירה שיתוף ואחווה וכמובן לכולם בריאות איתנה.

בברכה,
בני צדוק יו"ר הנהלת המתנ"ס

img
spotgen