לפעילות עד הבית לחצו כאן!

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-9941410
jv@matnasim.org.il
פקס: 02-9942025

אישור הורים והצהרת בריאות

הנחיות למילוי הטופס:

אל : מתנ"ס בקעת הירדן 

מתנ"ס בקעת הירדן
הננו מצהירים כי :
(מומלץ לצרף חוות דעת רפואית)
מצ"ב המלצה רפואית לטיפול. מגבלה זאת מצריכה /לא מצריכה נטילת תרופות באופן קבוע .:
פרטים למקרה חירום
הננו מצהירים שהעברנו למתנ"ס בקעת הירדן את כל הפרטים הרפואיים הרלוונטים לפעילות בננו/בתנו בפעילויות השונות והם נכונים להיום כמו כן אנו מתחייבים לעדכן על כל שינוי במצבו/ה הבריאותי , כפי הנדרש עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הבריאות
אני מאשר לעלות תמונות של בני /בתי לאתר המתנ"ס לפייס מתנ"ס ולעיתון המועצה
חתימה :
לא תתאפשר יציאה לפעילויות ללא אישור הורים חתום יש למלא את כל הפרטים בטופס כולל ת.ז
  • החברה למתנסים
  • הצהרת הסדרי נגישות פיזיים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים