spotgen

עמותת מרכז קהילתי בקעת הירדן (ע"ר) הוקמה ב1993 על מנת לתת מענה מיטבי בתחומי הקהילה, הפנאי והחינוך הבלתי פורמלי בבקעת הירדן.

העמותה פועלת בכל תחומי המועצה האזורית בקעת הירדן והישובים שבשטחה.

העמותה הינה  חלק מרשת המתנסים של החברה למתנ"סים הארצית .

תחומי העיסוק שלנו: גיל הרך, נוער, מרכז צעירים, ותיקים, תרבות , ספורט, קהילה וחוגים.

לעמותה הנהלה פעילה המורכבת מנציגי רשות, נציגי ציבור ונציגי החברה למתנ"סים הארצית, אשר פועלים בעמותה בהתנדבות.

img
spotgen