spotgen

תושבים יקרים,
לאחר שנה וחצי של חיים עם ולצד הקורונה, אני רוצה לנצל במה זו להגיד תודה גדולה, לכל השותפים שלנו
להובלה.
תודה מיוחדת לצוות המתנ"ס על עבודה בשגרה ובחרום, בתנאי אי וודאות, תוך יצירתיות והנגשת פעילויות
לכם התושבים בגמישות מירבית יחד עם שמירה על ההנחיות והנהלים המשתנים.
חוברת פעילות זו מקפלת בתוכה תחומים שונים, פעילויות מגוונות – חדשות לצד ותיקות.
שכולן מיועדות לכם.
מאמינה כי השנה הקרובה עוד טומנת לנו שמחות ושגרות לצד אתגרים, אבל כוחנו כקהילה תביא אותנו יחד
למקומות טובים.
מבקשת סליחה עם פגענו במישהו בדרך, ומזמינה כל אחד ואחת מכם לפנות אלינו עם חלומות ורעיונות.
וכמובן לקחת חלק בפעילויות השונות.
שתהיה שנה טובה,
בריאות לכולם

חוי אייל.

img
spotgen