spotgen

מעונות יום "התחלה חכמה" (בפיקוח משרד הכלכלה)

מעונות של רשת "התחלה חכמה" של החברה למתנ"סים:

התפיסה החינוכית המנחה את עבודתם של מעונות היום ברשת מתבססת על האמונה בחינוך ובהיותו של המעון מקום בו נפגשים מחנכים, ילדים והורים ליצירת שותפות חינוכית.

שותפות חינוכית זו מבוססת על האמונה בילד וביכולותיו, על ההכרה בחשיבות הסביבה החברתית-תרבותית להמשך התפתחותו של הילד ובעיקר על הידיעה, כי רק מודעות לאיכות היחסים בין כל השותפים: צוות, הורים וילדים, תביא לפריחה ולצמיחה אישית ומערכתית.

הגישה החינוכית – הלכה למעשה:

מוקדי פעילות בכיתה: עיקרון האמונה ביכולותיו של הילד ובמסוגלות שלו מחייב את הצוות לאפשר לו לנסות ולהתנסות עד כמה שניתן, תוך שמירה על בטחונו האישי.

מכאן נובעת ההתנהלות, המאפשרת לילד לבחור במה יעסוק, להחליט האם הוא רוצה לאכול, ובאיזה מוקד ברצונו לשחק.

גישת הדלת הפתוחה: האפשרות שניתנת לילד לבחור היכן ישחק, בחצר או בכיתה, מבוססת אף היא על האמונה ביכולתו של הילד לבחור, תוך שימת דגש על הפרט, אשר יש לו צרכים ויכולות אינדיבידואליים. ילדים שונים זה מזה בטמפרמנט ובתכונות אישיות ולכן הם בעלי צרכים והעדפות שונות.

מסוגלות של ילדים :תפיסת העולם של הרשת מבקשת להקנות לילד תחושת יכולת, ראות בו שותף וליצור אצל ותחושת אחריות משותפת לחיים בכיתה. ההתייחסות אל הילד היא כאל מי שיש לו ידע ויכולת לבטא מסרים שברצונו להעביר על עצמו.

הרשת מאמינה ביכולת ושל הילד ללמוד ולשכלל את מיומנויותיו תוך כדי התנסות, שנובעת מהעניין ומהסקרנות שהוא מגלה כלפי חפצים, התרחשויות והתנסויות. כך למשל, במה לך הארוחות מאפשרים לילדים במעון לאכול במזלג ולהשתמש בסכין (שאינו מסוכן), מהרגע בו הם מסוגלים לכך. כך מתאמנים הילדים בהנחת האוכל שהם רוצים על צלחתם ובהורדת האוכל מהשולחן.

בבקעת הירדן  מעון יפית הוא המעון היחיד הפועל תחת רשת התחלה חכמה.

למי מיועד?

המעון מיועד לילדים מגיל 14 שבועות ועד גיל 3.

ניתנת עדיפות לאימהות עובדות- בהתאם להנחיות משרד הכלכלה.

העבודה במעון מחולקת לכיתות: כיתת תינוקות וכיתת פעוטים. 

 

מי הצוות?

הצוות מורכב ממנהלת המעון, צוות מטפלות, מדריכה פדגוגית מטעם הרשת, מנחה מחוזית. היחס בין מספר הילדים למטפלת: 1-5 בכיתת התינוקות, 1-7/9/11 בכיתת הפעוטים- תלוי בגילאי הילדים.

 

מהן שעות הפעילות:

ימים א' – ה'  07:00-16:00

יום ו' – 07:00-13:00

סגור בהתאם ללוח החופשות של משרד הכלכלה

כמה

בהתאם לצו המחירים לצרכן המתעדכן ע"י משרד הכלכלה.

 

כיצד נרשמים?

דרך מנהלת המעון- מזל דשקוטאי 050-5399410

דרך אתר המתנס/ במזכירות המתנס 029941410

 

מעונות יום יישובים בפיקוח משרד הכלכלה

מעונות היום קיימים בישובים מחולה, שדמות מחולה, חמדת, גיתית וגלגל.

המעונות הם בפיקוח משרד הכלכלה ורשומים תחת המועצה, אך בניהול ואחריות היישוב.

קיימים גם  מעונות נוספים המופעלים על ידי גופים שונים:

מעון יום בנערן-  מתנהל דרך תנועת המחנות העולים.

מעון יום במשכיות- מתנהל תחת הישוב עצמו.

מעון יום בבקעות- מתנהל תחת רשת מרגלות הגלבוע.

 

למי מיועד?

המעון מיועד לילדים מגיל 14 שבועות ועד גיל 3.

ניתנת עדיפות לאימהות עובדות.

העבודה במעון מחולקת לכיתות: כיתת תינוקות וכיתת פעוטים.

במעון שדמות מחולה קיימת גם כיתת גנון.

 

מי הצוות?

הצוות מורכב ממנהלת המעון, צוות מטפלות, מדריכה פדגוגית. היחס בין מספר הילדים למטפלת: בהתאם לתקינה של משרד הכלכלה :1-6 בכיתת התינוקות, 1-7/9/11 בכיתת הפעוטים- תלוי בגילאי הילדים.

 

מהן שעות הפעילות:

ימים א' – ה'  07:00-16:00

יום ו' – 07:00-13:00

סגור בהתאם ללוח החופשות של משרד הכלכלה

כמה?

בהתאם לצו המחירים לצרכן המתעדכן ע"י משרד הכלכלה.

כיצד נרשמים?

דרך מנהלות המעונות:

  • מעון חמדת –  במשרד חמדת 02-9944604
  • מעון גיתית - תמר הוכמן 054-6713886
  • מעון גלגל –רותי סויסה  050-5353794
  • מעון מחולה – עדי דדון 050-9034141
  • מעון שדמות מחולה – ליאת פרץ 050-4711743
  • מעון משכיות - ענת רוטמן 052-8663490
  • מעון בקעות- ליז פנקר 054-7038917/ 029400708
  • מעון נערן-  ליטל ליפשיץ 054-5774838

 

 

img
spotgen