spotgen


עצות להורים

 

הסתגלות למסגרת בתחילת שנה: 


תחילת שנה הינה זמן המעורר תמיד מחדש דריכות, ציפייה ומתח לקראת הלא נודע. בכדי להקל את הכניסה למסגרת להלן מספר עצות:

א. הימים בהם הילדים נמצאים במסגרת בלוויית הוריהם חשובים ביותר לקליטה מוצלחת של הילד . הקליטה מוצלחת יותר כאשר הילדים רואים דיאלוג, התיידדות ויצירת אמון בין ההורה המלווה אותם למטפלת.

ב. להקלת הקליטה ,חשוב מאד שהכנסת הילד בתחילת שנה תיעשה אחד לאחד: הורה אחד עם ילד אחד. כאשר ההורה המלווה את ילדו למעון הלא מוכר מביא עמו ילד נוסף (גדול או צעיר), הקשב של ההורה מתחלק באופן טבעי בין שני הילדים. וכך – אל הקושי להיקלט במקום לא מוכר נוסף מאבק על תשומת הלב של ההורים, המקשה על קליטת הילד.

ג. הורה אחד מביא את הילד למעון. כאשר אמא ואבא נמצאים יחד במעון, באופן טבעי נוצר ביניהם שיח, העלול לעכב את תהליך הקליטה של הילד. אם שני ההורים פנויים לכך ורוצים להכיר את המעון בימים הראשונים, מוטב שיום אחד הילד יגיע עם אבא ויום עם אמא (או להיפך).

ד. כשההורה נמצא עם הילד במעון ההורה מרגיע את הילד. ניסיון של מטפלת לא מוכרת 'להיכנס' בין ילד להורה רק יעכב את הקליטה. המטפלת (שהספיקה כבר ליצור קשר עם ההורים) תיכנס ותסייע בפרידה, כאשר ההורה מבקש ללכת.

ה. במהלך הקליטה, ישנם ילדים שבוכים מאד, מתקשים להירגע ואינם מוכנים להיעזר במטפלת שעדיין אינה מוכרת להם. בכל שנה מחדש אנו רואים במעון ילד (לפחות אחד) העומד ובוכה בכי מר ליד הדלת או באחת הפינות וממאן להירגע. במקרים כאלה, מוטב לכבד את המרחב של הילד ולא 'להתנפל' עליו בחיבוקים כפויים, עד אשר הוא יהיה מוכן לכך. במקרים כאלה, עוזר מאד להניח ליד הילד כרית, עליה הוא יכול 'לשים ראש' ומידי פעם לחזור אליו ולהציע עזרה בעדינות. קליטה היא תהליך, וגם ילדים סגורים יותר - יתרגלו עם הזמן.

ו. נוכחות ההורה במעון יוצרת תחושה של רציפות בין הבית למעון. אנו מברכים על נוכחות ההורים במעון – עד אשר הם עצמם חשים שהגיע הזמן להיפרד. כשההורה מחליט ללכת, הוא יודיע על כך לילדו, יוודא שהמטפלת פנויה לכך וימסור לה את הילד. לעתים הורים מעדיפים 'לברוח' כדי להימנע מבכי הכרוך בפרידה, אולם אם אנו רוצים לסייע לילד לבסס אמון – בהורים ובמטפלת, מוטב להתמודד עם הבכי ולהראות לילד שאנו סומכים על המטפלת עמה הוא נשאר.

ז. מומלץ להגיע למסגרת לפני ארוחת הבוקר, כדי לאפשר לילדכם כניסה נינוחה ככל האפשר.

ח. לאורך השנה: המפגש בין ההורה למטפלת בבוקר ואחר הצהרים יוקדש להעברה של אינפורמציה שוטפת. לשיחה אודות דאגות או 'תלונות', יש להקדיש זמן ולא לקיים אותה כאשר אתם 'בדרך' ובנוכחות הילד.

כניסת ילדים חדשים למסגרות החדשות הנו הדרגתי והוא מתבצע באופן הבא:

ביום הראשון – עד השעה עשר

ביום השני - עד השעה 11:00

ביום השלישי - עד השעה 12:00

מהיום הרביעי ואילך יום מלא.

ניתן ורצוי להיות בקשר עם המטפלת בכדי להתעדכן במצב הילד.בהצלחה

img
spotgen
WhatsApp chat