spotgen
img
spotgen

דרגות זכאות

דרגות זכאות משרד הכלכלה והתעשייה מאפשר להורים להשתלב בשוק העבודה, על ידי השתתפות בעלות שכר הלימוד של ילדם/ילדיהם השוהים במסגרת (מעון יום, משפחתון או צהרון) המוכרת  על ידי המשרד.    כיצד נקבע גובה ההשתתפות? גובה ...

דרגות זכאות

טיפות חלב ושירותים חברתיים

טיפות חלב טיפת חלב מרפאת כללית מעלה אפריים. טלפון 02-5425400 טיפת חלב – מרפאת שדמות מחולה- 04-6099743 טיפת חלב – מרפאת מחולה - 046480115   טיפת חלב היא תחנה המספקת שירותי בריאות ורפואה בתחום קידום בריאות ומניעה לנשים הרות, ...

טיפות חלב ושירותים חברתיים
WhatsApp chat