לפעילות עד הבית לחצו כאן!

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-9941410
jv@matnasim.org.il
פקס: 02-9942025

דבר מנהלת המתנ"ס

תושבים יקרים,

בפרוס השנה החדשה ברצוני ֹלאחֹל ֹלכוֹלם שנה טובה.

עמותת מרכז קהילתי בקעת הירדן (ע"ר) הינה עמותה האחראית על כל תחומי הפנאי והחינוך המשלים בבקעת הירדן העמותה מהווה זרוע ביצוע וחלק בלתי נפרד ממחלקות הרשות.

העמותה הינה חלק מרשת המתנסים של החברה למתנ"סים הארצית וכפופה למשרד החינוך ונהליה.

העמותה מטפלת בין היתר בתחומים הבאים: גיל הרך, נוער, מבוגרים, תרבות , ספורט, קהילה, תעסוקה, וחוגים.

לעמותה הנהלה פעילה המורכבת מנציגי ראש רשות, נציגי ציבור ונציגי החברה למתנ"סים הארצית, אשר פועלים בעמותה בהתנדבות.

השנה הבאה טומנת בחובה שינויים וחידושים רבים, בעז"ה ניכנס ֹלמבנה החדש אשר הֹליך בנייתו מסתיים בימים אֹלו, מבנה אשר יכניס איתו רוח חדשה מרחב פעוֹלה ויהווה בית אמיתי ומזמין לכלל התושבים.

ֹלבית זה אנו יוצקים כבר בימים אֹלו תוכן מאתגר אשר יאפשר לכם התושבים לבוא לידי ביטוי בכל תחומי הפנאי השונים.

תחום נוסף העומִד בסימן התחדשות הינו תחום הנוער, תנועה חדשה נכנסת בימים אלו לבקעה - בני המושבים ויחד איתם כֹל תחום היֹלִדים ונוער יקבֹל תפנית השמה את היֹלִד במרכז ואת הישוב כבסיס הפעוֹלה שלו.

ברצוני לאחל הצלחה רבה לכֹל העובדים החדשים שהצטרפו לצוות המתנ"ס בתחום, הנוער, החוגים והמנהלה אשר יחד עם הצוות הקיים ערוכים לקבֹל אתכם בשנת הפעיֹלות הקרובה בצורה מקצועית ואכפתית. 

ברצוני להודות מעֹל דפים אלו להנהלת המתנ"ס וֹלעומד בראשה מר בני צדוק, עֹל עשייה אין סופית בהתנדבות למען הקהילה. 

ֹלראש המועצה דויד אֹלחייאני וֹלמזכיר אורית ארציאֹלי אשר נותנים ֹלנו רוח גבית לעשיה הברוכה למענכם. 

מזמינה כֹל אחִד ואחת מכם לקחת חלק בפעיֹלויות השונות, ואף לראות בנו כתובת לכֹל רעיון וחלום. 

שנה טובה

חוי אייֹל

מנהֹלת המתנ"ס

 

 

  • החברה למתנסים
  • הצהרת הסדרי נגישות פיזיים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים