spotgen

המתנס מפעיל את תכנית ההדרכה במעונות זו השנה השלישית.
במסגרת התכנית, מעונות מקבלים הדרכה פדגוגית, השתלמויות ופורומים מקצועיים.
התכנית בליווי המדריכות הפדגוגיות שלנו – עידית יציב ונעמי גלסנר שמגיעות למעונות אחת לשבועיים, מדריכות ומכוונות את המנהלות והצוותים לדיוק העבודה החינוכית.

בנוסף, המנהלות ומובילות הכיתה משתתפות בפורום שנערך בסטינג קבוע, וכלל הצוותים נפגשים כארבע פעמים בשנה להשתלמויות נוספות, תחת קורת גג המתנ"ס.

 

img
spotgen