spotgen

בשנת הלימודים התשפ"ד פתחנו תכנית נוספת במעונות היום המוכרים – תכנית איתור ומניעה.
במהלך השנה, פזיוטרפיסטית התפתחותית וקלינאית תקשורת מסיירות במעונות לאיתור צרכים
מיוחדים והדרכת הצוותים. המאתרות מפנות לטיפול בקהילה או לוועדות במקרה הצורך, וגם
מדריכות את המחנכות במעונות למתן טיפול מייטבי וטיפול לסיוע בהתפתחות הילדים.
התכנית כולה ממומנת כרגע באמצעות המתנס ואנחנו מקוות שנוכל להמשיך להפעיל ולהרחיב אותה
בשנה הבאה.

 
img
spotgen