spotgen

אחת המטרות המרכזיות של המחלקה היא להביא את הספורט אליכם הביתה. על כן, אנו מקיימים אירועי ספורט ונופש פעיל בתוך היישובים התעדכנו כאן באירוע הספורט שמגיע ליישוב שלכם או ליישוב סמוך ואל תישארו מאחור, הצטרפו לאלופים שלנו ברחבי הבקעה.

img
spotgen
WhatsApp chat