spotgen

הגעת לגיל פרישה?
רוצה לדעת מה הזכויות שלך?

תושבי הבקעה,
מוזמנים לקבל מידע וסיוע בהגשת טפסים, ללא תשלום בשירות ייעוץ לאזרח.
בטלפון: 050-7254901

המחלקה לאזרחים וותיקים במרכז הקהילתי - בקעת הירדן
מועצה אזורית בקעת הירדן

img
spotgen
WhatsApp chat