רכז
איתן כהן
טל:02-9941410
פקס:02-9942025

תחום הנוער עובר השנה שינויים ושידרוגים. החלפנו תנועת נוער במגזר החילוני לתנועת בני המושבים שמטרותיה וערכיה זהים ודומים מאד לדִרך העבודה והפעולה של המרכז הקהילתי. אנו מאמינים שאלו הערכים לפיהם אנו מעוניינים לחנך את הילדים והנוער שלנו. לכן אנו יוצאים בראש חץ אחד של המרכז הקהילתי, בני המושבים ותנועת הנוער בני עקיבא שעובדת במגזר הדתי וביחדִ מקווים להצליח.

קצת מערכי התנועה: התנועה מחנכת לאהבת הארץ והסביבה, ציונות, שוויון, סובלֹנות, דִמוקרטיה, עבודה, לקיחת אחריות, מעורבות, הטלת ספק, עזרה הדדית ועוד. 

 מקצת ממטרות תנועת בני המושבים:

1.חינוך בני הנוער לחיים דמוקרטיים וציונים, לֹשיווין ושיתופיות, לֹאחריות ולהתנדִבות ומעורבות בחיי הקהילה והחברה ולֹאהבת האדם והאדמה.

2.טיפוח קבוצות נוער פעילות ועידודן לקחת חלק בפעילות התנועתית.

3.פיתוח מנהיגות צעירה במסגרת צוותי ההדרכה ומוסדות חניכים.

4.עידוד בני הנוער למעורבות ולקיחת חלק בתכני התנועה.

5.מתן אפשרות לנוער לפעול וליצור מסגרות תרבותיות וחברתיות הייחודיות לו.

6.איתור מסלולי הגשמה אליהם יכוונו בוגרי התנועה.

7.הידוק וטיפוח הקשר עם פעילֹים בוגרים ועידוד חינוך נוער ביישובים.

8.פיתוח תכנית הדרכה, הכשרה והשתלמויות לכל המדריכים בתנועה.

 קצת על איך זה יתבצע בפועל

הכשרות וליווי צוות ההדרכה -צוות ההדרכה במועצה מורכב ממדב"ים (מדריכים בוגרים) וגרעינרים אשר מקבלים ליווי הכשרה והנחיה ע"י רכז הנוער ואנשים מטעמו וזאת על מנת לשפר את איכות ההדִרכה והתאמתה לישובים ולגיל המודרך.

הדִרכה בישובים -ההדרכה מתבצעת על ידי מדריך בוגר וגרעינר בכל ישוב ע"פ התאמה אישית וצורך הישוב, ההדרכה נעשיית במסגרת של לפחות פעמיים בשבוע ומהווה מעין "סניף" ישובי הכולל את פעילות הילדים והנוער ומחובר לֹצרכי והתנהלות הישוב, יחד עם חיבור למועצה ולֹאזור.

סניף אזורי -הפעילות בסניף האזורי של בני המושבים מתקימת פעם בשבוע לילדי כיתות ד-יב בימי שלישי בין 15:00-17:00, ובימי חמישי לשכבה הבוגרת בסנכרון עם הפעילויות האזוריות. הסניף משנה בשנה זו את מיקומו ויפעל בסניף החדש הממוקם באזור מד"א - כיבוי אש הישן.

פעילויות אזוריות -הפעילויות האזוריות יתקיימו לֹשכבות הבוגרות לפי חלוקה גילאית ולפי תחומי עניין ומיועדִות לכלל בני הנוער ברשות ויתמקדו בנושאים שונים ויציאות שונות.

חגים וחופשים -במהלך החגים והחופשים אנו נערכים להפעלות ופעילויות לכלל הילדים ובני הנוער, ככלל כל הטיולים של המרכז הקהילתי ובני המושבים מיועדִים לכולם לא רק למי שרשום לסניף האזורי.