spotgen

הדרכה בישובים נעשית על ידי רכזי הנוער. רכזי הנוער אחראים על פעילות קבועה לבני הנוער בישוב, קשר אישי עם בני הנוער, עבודה עם ועדת חינוך של הישוב ועם תנועת הנוער הפועלת באותו ישוב.
רכזי הנוער מודרכים על ידי יחידת הנוער ועוברים השתלמות אחת לשלושה שבועות בנושאים שקשורים בתפקידם.

להלן רשימת רכזי הנוער המעודכנת:

גיתית- רעות הלפרין | 052-4747525

מבואות יריחו- רעות סבח | 054-4701650

נערן- לירון כהן | 052-4281648

שדמות מחולה- גיתית גודמן | 052-8195283

מחולה- אביחי נגר | 053-3363855

רותם- קורין בן יאיר | 054-5832391

משכיות- תהילה סיטרין | 053-2774192

חמדת-יעל ריינמן | 050-8758527

מכורה- לורנה זקס| 050-7192264

 משואה- אירית אסייג052-5805108

בקעות- טהר גרינברג| 050-9943382

תומר- שמעון אטדגי| 054-2562938

נתיב הגדוד- אור יוחנן | 054-7797356