spotgen

הדרכה בישובים נעשית על ידי רכזי הנוער. רכזי הנוער אחראים על פעילות קבועה לבני הנוער בישוב, קשר אישי עם בני הנוער, עבודה עם ועדת חינוך של הישוב ועם תנועת הנוער הפועלת באותו ישוב.
רכזי הנוער מודרכים על ידי יחידת הנוער ועוברים השתלמות אחת לשלושה שבועות בנושאים שקשורים בתפקידם.

להלן רשימת רכזי הנוער המעודכנת:
מבואות יריחו- שמואל דנה | 058-6705566
נערן- לירון כהן | 052-4281648
פצאל- רעות לוי | 050-7643007
שדמות מחולה- הדס לוי | 054-2850508
מחולה- אוריה מלט | 055-6607508
רותם- רחל ישראלי | 053-821434, יותם זלייט | 054-5717212
משכיות- לירן נאה | 054-2520175
חמדת-יעל ריינמן | 050-8758527
מכורה- מיכאלה כהן | 052-5460208
גיתית- רעות הלפרין | 052-4747525

WhatsApp chat