spotgen

הרישום למעונות היום החל בחודש פברואר דרך זרוע העבודה.
ניתן להרשם דרך הקישור: הרשם כאן 

לאחר סיום תקופת הרישום, הרשמה אצל מנהלות המסגרות על בסיס מקום פנוי. שימו לב! נרשמים למעון בעל הכרה צריכים להרשם במערכת הסבסוד גם אם לא זכאים לקבלת הנחה : הרשם כאןimg