spotgen

ההרשמה למעונות לשנת תשפ"ג נפתחת בין התאריכים א' באדר א' 2.2 ועד כ"ג באדר א' 24.2.

ההרשמה למשפחתונים בתאריכים נפרדים (פרטים כאן).

גילאי הרישום: ילדים שנולדו החל מ1.1.19 ועד היום.

הרישום בשלב הראשון יעשה באתר משרד העבודה והרווחה בלבד.בהמשך השנה, לאחר אישור קבלה מהמשרד תתאפשר ההרשמה אצל מנהלות המעון.

להרשמה: https://www.gov.il/he/service/daycare-registration-2022

לאיתור המסגרת הקרובה לביתך

שימו לב! הנרשמים לאחר תקופת הרישום יתקבלו רק על בסיס מקום פנוי. הקפידו להרשם בזמן!

לשאלות: יסכה אהרוני, מנהלת הגיל הרך 058-7797065

img
WhatsApp chat