spotgen

בעקבות מגפת הקורונה בני הנוער מכיתות ה'-יב' נמצאים כבר תקופה בבית .

החלטנו לצאת בתוכנית חדשה:

פתיחת אפשרות לפעילויות בתוך הישובים שמורכבות מפעילות ערכית, חינוכית ולימודית

לצד קורסים חיצוניים ה"נכנסים" לתוך הישובים.

הפעילות מתקיימת בישובים- כל ישוב לפי המתכונת המתאימה לו.

הקורסים שנכנסים לישובים ייערכו לפי ההיענות של בני הנוער באותו ישוב.

מצורפים בדף זה קישורים להרשמה לפעילות בישובים וגם לקורסים בישובים.

 

img