spot

התעמלות - התעמלות נשים-יום ו'

יום ושעות החוג מדריך
שישי 08:00 - 09:00 אסאו דגנית

מחיר : ₪1350

לחץ להרשמה
event_img
מדריכה: דגנית אסאו יתקיים בשדמות 30 מגשים של שעה כ"א בימי שישי בשעה 08.00 -09.00

מעוניין לקבל מידע על: התעמלות - התעמלות נשים-יום ו'

WhatsApp chat