spot

תנועות נוער - בני המושבים

יום ושעות החוג מדריך
00:00 - 00:00

מחיר : ₪450

לחץ להרשמה
event_img

מתקיים בימי שלישי משעה 15.00-17.00 בסניף התנועה שבמתחם בית ספר גפנים. מיועד לכיתות ד'-ח'

רכז/ת בני המושבים ברשות:
תנועת בני המושבים פועלת במרחב הכפרי הכולל מושבים, קיבוצים וישובים קהילתיים. התנועה הינה תנועה ציונית המחנכת למעורבות בקהילה ובחברה, על מנת ליצור חברה ישראלית צודקת יותר, שוויונית יותר, דמוקרטית וסובלנית . אחת הדרכים המרכזיות המאפשרות אופי קהילתי זה, הוא שיתוף הפעולה הצמוד עם המועצות האזוריות.

מפעלים מרכזים בתנועה:
• המפעל לזיכרון של יוסי יפה- מפעל בו הנוער מתחבר לערך העבודה ואהבת הארץ דרך עבודת כפיים טיולים. (למפעל זה כבר יצאנו כמועצה).
• מסע חנוכה – מסע חנוכה המתקרב: מסע מדברי המשלב טיולים לינה בחממות ובישולי עצמי.
• מסעות פסח – מסעות פסח מחולקים לשניים ד-ו מסע מועצתי שלנו בלבד ז-ח מסע מחוזי מחוז דרום .


בקיץ יש שלל סמינרים ומסעות בהתאם לגילאים כאשר כל סמינר מכשיר את הגיל המתאים להדרכות השונות:
• מסע פלמ"ח לבוגרי כיתות ז' (מסע ארצי)
• מסע בעקבות לוחמים לשלום לבוגרי כיתות ח' (מסע ארצי)
• סמינר ט '– סמינר מיוחד לבוגרי כיתות ט' המכשיר אותם להיות מדריכי העתיד
• סמינר מד"מים (מדריכים ופעילים מתקדמים)- לבוגרי כיתות י'
• סמינר מש"צים (מנחיי שכבה צעירה)- לבוגרי כיתות י"א
• טיולים קרובים בתנועה
• טיולי תנועת הנוער: טיול חורף
• מסע פסח (ד-ו. תאריך סופי ייסגר בהמשך)
• מסע פסח(ז-ח) תאריך סופי ייסגר בהמשך
• סמינרי ט (סיום הכנת סיירת ט)
• מסעות התנועה

למעבר לאתר התנועה | לחצו כאן

מעוניין לקבל מידע על: תנועות נוער - בני המושבים

WhatsApp chat