spot

פעילות ה-י"ב-ייטב

יום ושעות החוג מדריך
שלישי 10:00 - 13:00

מחיר : ₪50

לחץ להרשמה
פעילות חוויתית לימודית . הימים והשעות יפרוסמו לפני כל פעילות בישוב.

מעוניין לקבל מידע על: פעילות ה-י"ב-ייטב

WhatsApp chat