חוזרים ללמוד

פותחים שנה נוספת של לימודי ידיעת הארץ לגברים ונשים מדי יום רביעי במרכז הקהילתי ליום לימודים או סיור עם מיטב במרצים והמדריכים.
התוכנית ממזגת תחומי דעת שונים המצויים בחקירתה של ארץ ישראל ומשלבת סיורים לימודיים המאפשרים היכרות עם חבלי הארץ והאתרים שונים.

פרטים והרשמה במשרדי המתנ"ס 02-9941410
המחלקה לאזרחים וותיקים במרכז הקהילתי - בקעת הירדן

    WhatsApp chat