spotgen

חזון המתנ"ס

"המתנס הינו מרכז קהילתי, קשוב לצרכי הפרט והקהילה, שואף לפרוץ דרך במקצועיות ויצירתיות יחד עם התושבים, לחיזוק הזהות והשיכות לבקעת הירדן".

מטרות

1. לפתח תחומי תוכן חדשים כדי לתת מענה לצרכי הקהילה.

2. לפתח מקצועיות בקרב הצוות כדי לתת מענה מיטבי לצרכי הפרט והקהילה. 

3. לבסס תשתית פעילים בכדי לממש את פוטנציאל הכוחות בקרבנו.

4. לשקם את האמון אל מול התושבים בכדי לגדול ולהתרחב.

 

 

img
spotgen