לפעילות עד הבית לחצו כאן!

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-9941410
jv@matnasim.org.il
פקס: 02-9942025

דבר ראש המועצה

תושבים ייקרים, שֹלום רב,

עברה עוִד שנה ואנו עומִדים בפתחה שֹל שנה חִדשה. כמִדי שנה המרכז קהיֹלתי בבקעת הירִדן עושה מאמצים להתקדם וֹלהתפתח ברוח הזמן ובאמצעות קידום ופיתוח פעיֹלויות וחוגים חדשים.

השנה נבנה מרכז קהילתי חדש- מבנה המאגד בתוכו משרִדים, חדרי חוגים, חדרי מוסיקה, מועדונית, חדר כושר מֹלתחות ואולם כדור-סל.

אנחנו עושים מאמצים רבים עֹל מנת שאתם תושבים יקרים, תראו במרכז הקהיֹלתי כתובת משמעותית ֹלכֹל צורך קהיֹלתי ותרבותי מעבר לחוגים.

אני מאחֹל לכוֹלנו שנת פעיֹלות מהנה, מאתגרת ומחנכת.

אלחייני דוד

ראש מועצה אזורית

בקעת הירִדן

  • החברה למתנסים
  • הצהרת הסדרי נגישות פיזיים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים