spotgen

רכז/ת בני עקיבא ברשות: יסכה שילר - 052-3662725

תנועת בני עקיבא היא תנועת-נוער דתית-חלוצית, המחנכת את חבריה לחיי תורה שלמים, לאהבת העם כולו, לאהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל ולמילוי תפקידים חלוציים בבניינה ובהתפתחותה החומרית והרוחנית, לקראת הגשמת החזון של מדינה יהודית הבנויה על אישיות התורה והמסורה.
סניפי בקעת הירדן משויכים למחוז צפון בתנועה ומלווים על ידי רכזת אזורית בשיתוף פעולה עם המתנ"ס.

בבקעת הירדן 6 סניפי בני עקיבא: מחולה, שדמות מחולה, משכיות, חמדת, גיתית ומבואות יריחו.

החניכים בכיתות ד'-ט'. חברי התנועה עולים משבט לשבט בסיומו של חודש ארגון, חודש השיא, המתרחש בתחילת החורף.
בנוסף בחלק מהסניפים פועלים שבטי יובל ואופק המיועדים לחניכים בעלי צרכים מיוחדים, חניכים היכולים להשתלב בפעילות השבט הרגילה משולבים ומלווים ע"י מדריך נוסף המוכשר לכך.

בכיתה ט' חברי התנועה מקבלים שם שילווה אותם תמיד, ומצטרפים לחבריא ב' של התנועה.
בסוף כיתה ט' חברי התנועה משובצים לצוותי הדרכה, נחשון (צוות עשייה) וצוות ארגון.

מפעלי התנועה הארציים:

 מסע סוכות
 מסע הפ”ט
 סמנריוני הכשרה לצוותים (בחנוכה ובקיץ)
 מסעות חנוכה לחבריא ב'
 טיול ט"ו בשבט
 יום ביריה
 מסע הל”ה
• מסע פסח
• יום פתיחת הקיץ
• מחנות הקיץ

למעבר לאתר התנועה | לחצו כאן

 

 

img
spotgen
WhatsApp chat