תאריך:08/04/2019
ג' ניסן התשע"ט
מיקום:הגשת מיזמים עד 8.4.19
לוגו
מידע נוסף:

קול קורא – צעירים יוזמים קהילה

להגשת מועמדות לחץ כאן
ניתן להציע מיזמים עד 8.4.19

מרכז הצעירים במתנ"ס רואה חשיבות רבה ביצירת תשתית ארגונית המקדמת את אוכלוסיית הצעירים בישובים ומזהה את כוחם של הצעירים לקדם את החברה והקהילה בה הם חיים.
במטרה להוות תשתית לעשייה התנדבותית צעירה, לעודד יוזמות של צעירים למען הקהילה ביישובי הבקעה ולאפשר את הגשמתן, מרכז הצעירים בשיתוף המועצה והמשרד לשוויון חברתי מובילים תכנית קהילתית-חברתית חדשה: צעירם יוזמים קהילה.


מטרות התוכנית
- מתן אפשרות לצעירים ליזום ולבצע פעילויות קידום מעורבות חברתית למען הקהילה בתוך הישובים שלהם.
- חיזוק הזהות המקומית.
- חיזוק הקהילה.

מהות היוזמות
- מבוססות על הפעלת מתנדבים, מקדמים ערכי קהילה, חדשנים, המעודדים אינטראקציה בין צעירי הישוב.
- תכנית תהליכית – בנויה על רצף מפגשים (מינימום 4 מפגשים כולל מפגש תכנון, מפגש שילוב רתימת הקהילה ומפגשי ביצוע).

תנאי התמיכה
- רשאים להגיש הצעה למיזם ולהובילו: צעירים בגילאי 40-18 – יחידים או קבוצות, תושבי בקעת הירדן.
- בביצוע המיזם יוזמנו לקחת חלק כלל צעירי אותו הישוב, וייקחו בו חלק לפחות 15 מהם.
- המיזמים יבוצעו ביישובי המועצה האזורית בקעת הירדן.
- התכנית ליישום מטרת התמיכה תיבנה במשותף ע"י נציג הצעירים בישוב ורכזת צעירים ומעורבות חברתית.

התמיכה במיזמים ניתנת למימוש בשני אופנים:
א. יוזמות לקידום הקהילה
מיזמים ופרויקטים בתחומי החברה והקהילה שמקדמים ביסוס של תרבות מקומית, מעורבות חברתית, עזרה הדדית, קהילתיות, שותפות בין התושבים, הקמת אירוע בשילוב הצעירים בהקשר רב דורי, מעורבות חברתית בגוון התנדבותי עם אוכלוסיות שונות ועוד.
ב. יוזמות לקידום המרחב הפיזי- נקודות מפגש בין תושבים
שיפור אזורים ומרחבים והפיכתם למרחבים ציבוריים פעילים המאפשרים נקודת מפגש וגיבוש בין תושבים. מיזמים העוסקים בהקמהה, טיפוח ושיקום הסביבה הפיזית בישוב. המיזמים יכולים לכלול בניה, גינון, אומנות, נגרות ועוד.


הערות
* אין הגבלה למספר המיזמים שניתן להגיש בכל ישוב
* תינתן עדיפות למיזמים שיציעו שיתופי פעולה
* באחריות מגיש המיזם לתאם הגשה מול מנהל/רכז הקהילה/ הנהלת הישוב על מנת להתחבר לתכנית הקהילתית השנתית ולמנוע כפילויות
* בשלב ראשון תינתן תמיכה למקסימום 5 מיזמים, בין 10,000-1,000 ₪.
* סה"כ תקציב תמיכה קיים לכלל הפרויקט – 20 אש"ח.

לו"ז:
10.03.19 – הפצת קול קורא לתושבים
08.04.19 - תאריך אחרון להגשת טופס בקשה למיזם
11-16.04.19 – הצגת המיזם מול ועדת התכנית
30.04.19 - הודעת ועדת התכנית על המיזמים שנבחרו
30.06.19 – תאריך אחרון להתחלת ביצוע המיזם

לשאלות והתייעצות ניתן לפנות לנורית מניס לוי, רכזת צעירים ומעורבות חברתית
tzeirim@jv.matnasim.co.il | 050-6211991 | בפייסבוק מרכז צעירים בקעת הירדן

למידע נוסף מלאו פרטים
שם: מייל:
טל: