רכזת צעירים
נורית מניס לוי
טל:050-6211991
פקס:

בימים אלו אנו נמצאים בתהליך למידה מעמיק על מנת לבסס מרכז לצעירים בבקעה, אשר מאחד יענה על צרכיה הרלוונטיים של אוכלוסייה זו ומאידך יהווה פלטפורמה לעשייה חברתית.
הרעיון להקמת מרכז צעירים (גילאי 18-35) נבע מהצורך להעמיד את נושא הצעירים על סדר היום היישובי והמועצתי ולגבש מענה כולל, מוסדר ומקיף לצורכי הצעירים ביישובי הבקעה.
מרכז הצעירים יפעל ליצירת חברת צעירים בעלת חוסן פנימי – המגלה מנהיגות ואחריות חברתית. המרכז יהווה "בית" מקצועי וחברתי לצעיר, יפעל לקידומו בכל תחומי חייו – ויעודד אותו להיות אזרח פעיל ומשפיע ברמת הישוב וברמת הבקעה.

מרכז רלוונטי בבקעה הוא כזה שיושתת על אופיה המיוחד של הבקעה, צרכיה הייחודיים של אוכלוסיית הצעירים בבקעה ושיתופי פעולה בין כלל הגורמים בישובים, במועצה ובמתנ"ס, הנוגעים במידה זו או אחרת באוכלוסיית הצעירים.

מרכז צעירים משמעותי בבקעה הוא זה שיופעל על ידי מגוון רחב של צעירים מכלל הישובים, בכל קשת הגילאים, חדשים וותיקים, שיבחרו ליזום, לפעול ולהשפיע על חייהם כאן ועל עתיד הבקעה.
קבוצת גיל זו מכילה בתוכה מגוון קבוצות בעלות מאפיינים שונים וייחודיים-–שנת שירות, מכינות, תלמידי ישיבות, שירות צבאי ולאומי, מסיימי שירות, סטודנטים, פוסט תואר וחיפוש כיוון, רווקים, זוגות צעירים ומשפחות צעירות. לכל קבוצה צרכים שונים ולכן מרכז הצעירים עוסק במיפוי הצרכים של כל אחת מקבוצות אלו ובבחינת המענים הנדרשים.

אני מזמינה כל אחד ואחת מכם - לחלום.
לחלום את מרכז הצעירים שהייתם רוצים לראות פה. לחלום את העשייה שמקום כזה יצמיח.
ואת מי שהחלומות יבערו בו ויהיה מוכן להשקיע מזמנו ומרצו, אני מזמינה לקבוע איתי פגישה. מבוגרים וצעירים כאחד.

נורית מניס לוי
רכזת צעירים ומעורבות חברתית
050-6211991